Four pieces of silver

I AM yielding my space for the poem “Apat na Pirasong Tanso” penned by Jhio Jhan Navarro, a first year psychology major at UP-Visayas Miag-ao campus and staff writer of student publication, PAGBUTLAK.

It speaks of the current turn of events in the country that needs serious rethinking:

 

Apat na Pirasong Tanso

                    ni

     Jhio Jhan Navarro*

 

Apat na pirasong tanso

ang tinanggap niyang kabayaran

matapos masugid na ipaglaban

karapatan ng mga nasa sakahan 

 

Apat na pirasong tanso

na di inabot sa kanyang palad

bagkus itinarak sa laman

dagling ibinaon sa awang katawan

 

Apat na pirasong tanso

na putok ang kilingling

puot, hinagpis at dalamhati

ang ugong at halinghing

 

Apat na pirasong tanso

na pinakintab ng kanyang dugo

ngunit nagpalamlam sa hustisya`t

katarunga`y pinalabo

 

Apat na pirasong tanso

apat na pirasong tanso

ang kumitil sa buhay ng 

manananggol Benjamin Ramos

 

Apat na pirasong tanso

apat na pirasong tanso

apat na pirasong tanso ay di

kailangan, bagkus hustisya

sa mga pinaslang na lumalaban!

Leave a Reply

*