Singgit Sang mga Mangunguma

I

Indi manigar, naga-gamay nagid ang aton ani nga mga Paray,

Amo ina ang rasun kon nga-a nag-damu ang mga  imported nga Humay,

Bisan sa sulod sang mga dalagko nga malls  yara ang imported nga mga produkto,

Ini  halin sa nasari-sari nga nasyon pareho sang China, Taiwan, kag kon peke tama ka peligroso.

 

II

Ang singgitan sang mga mangunguma,

E -libre nalang bala ang mga tubig sa irrigasyon ta,

Sa iban nga nasyon, libre lang man ini sa mga mangunguma,

Ti nga-a diri sa Pilipinas, mahal kag mabayad ka gid iya.

 

III

Hambal sang balita singkuenta y siete  average nga edad sang aton mga  mangunguma,

Ginabalita man nga bangud sini sa madali nalang nga panahon, sila magkaladula na,

Kag kon matabo ini, si sin-o, ang mabulus sa ila?

Bangud kalabanan, white collar job, ang gina-pasulabi nga ubra.

 

IV

Siling pa gid sang iban, ang average nga tinapusan sang mga mangunguma,

Grade 5 sa Elementarya, gani nabudlayan nagid sila,

Sa pag tu-on, kag pag-implimenta sang teknolohiya,

Maka-padasig, makapa-damo pa gid sang bunga sang tanum nila.

 

VI

Ang masunod nga rason amo ang konbersyon,

Ang mga agrikultural nga lupa subong puedi na mahimo nga subdivision,

Gani mas naga-gamay pa gid ang lupa nga gina –uma,

Bangod, sang mga daluk-daluk nila nga mga tag-iya.

 

VII

Diri naton mahibaluan, nga ang papel sang mga mangunguma, indi gid basta-basta,

Sa gihapon ang ila singgitan, wala masyado mabatian sang mga politiko ta,

Kay kon tani, dali-on man nila, kag dako-on ang budget para sa mga mangunguma,

Kay kon ini matigayun, piho nga may-ara  ihanda gid kita sa lamesa.

 

Leave a Reply

*