Pag-unlad ng wika sa mass midya

SI DR. ROLANDO B. Tolentino habang tinatalakay ang topiko tungkol sa wika ng mass midya sa harap ng mga mag-aaral mula sa iba’t ibang unibersidad sa lungsod ng Iloilo. (UPV Facebook page)

By: Gail T. Momblan

HINDI MAIPAGKAKAILA na kasabay ng pag-unlad ng mass midya ay ang pag-unlad din ng wika. Ang mass midya ay nasilbing tagapagturo sa atin ng wika, kaiba ng pagkatuto natin ng wika sa loob ng silid-aralan.

Ito ay ayon kay Dr. Rolando B. Tolentino, dating dekano ng UP College of Mass Communication, manunulat, mananaliksik, kritiko, at kinikilala sa larangan ng wika at mass midya.

Kabilang sa mass midya ay ang free TV, cable TV, radyo, online o social media, na may kapangyarihang magpakilala ng mga bagong salita.

Ayon pa kay Dr. Tolentino, dahil sa paggamit ng mass midya, nagkakaroon ng “batayan ng pagkakaunawaan” o linggua franca ang mga Pilipino. Ang mga Ilonggo, bilang halimbawa, ay nakakaunawa at nakakapagsalita ng Filipino dahil ito ay madalas nilang naririnig at nababasa sa midya.

Ipinakilala rin ni Dr. Tolentino ang ilan sa mga wika ng taon na naipakilala sa pamamagitan ng mass midya at ng mga panibagong pangyayari sa Pilipinas. Ilan dito ang mga salitang hugot, meme, lodi, orb, federalism, fake news, at weevils.

Lumalaganap ang panibagong sibol na salita mula sa mass midya dahil ito ay ginagamit ng mga Pilipino sa ordinaryong pakikipagtalastas upang mapabilang sa mga diskusyon, wika ni Dr. Tolentino.

Naging malaki ang ginagampanan ng social media lalung-lalo na ng Facebook sa buhay ng mga Pilipino.

“Ang ating klase ng reyalidad ay “mediatized” na. Tingin na natin sa buhay natin ay nasa loob tayo ng Facebook. Umaakta tayo na masaya kahit hindi naman,” wika ni Dr. Tolentino.

Dagdag pa niya, “Kailangan tayong bumalik sa pananaliksik, kailangang talasin natin ang ating kritikalidad. Ibig sabihin, hindi natin dapat tinatanggap ang mga bagay-bagay katulad ng gawaing cut and paste na lamang.”

Sa pagtatapos, ipinahayag ni Dr. Tolentino na dapat magkaroon ang tao ng panibagong pagsisipat kaakibat ng pag-usbong ng mga panibagong karanasan at pag-unlad ng wika.

Ang lektyur-forum ay naisakatuparan sa pamamagitan ng Sentro sa Wikang Filipino sa pangunguna ni Prof. Jose Julie Ramirez. Ito ay dinaluhan ng mga mag-aaral mula sa iba’t ibang mataas na paaralan sa lungsod ng Iloilo noong Agosto 29, 2018 sa UPV Training Rooms.

Leave a Reply

*