Global Warming

I

Global Warming,

amo ini sya ang pag -init sang aton kalibutan,

kalibutan, nga matahum, daw naga-ginhawa sang normal,

circulo sang hanging, sang init, kag bugnaw,

II

apang  sang sini lang, circulo gin-tublag, gin-gamo, gin-tiplang.

kailo nga kalibutan, chlorofloucarbons, gin-bu-bu-an,

polusyon, gin-tambak, gin-patam-an, gin-kargahan,

makalooy nga kalibutan, ang iya madamol nga kakahuyan,

III

Gin-kalbo, gin-tapas, kag iban gin-tutdan,

ang iya mga tanum, sang pagkatapos panginpuslan,

wala man lang gani gin-ulikid, gin-tanuman liwat, gin-balikan.

paano pa ang kalibutan, mag-magin normal,

IV

global warming- bunga na ini sang panahon nga abnormal,

sa masunod nga mga ti-nuig, ang tubig, maga-awas,

Mag-subra, maga-bu-ang,

bangud sang aton mismo nga kahimu-an.

 

Leave a Reply

*