BAGSIK SANG PANULATON: A Forum on Journalism and Press Freedom

ANG lagablab ng katotohanan ang nagbibigay-init sa kolektibong pagkilos. Bilang mga mamamahayag, sama-sama nating ipaglaban ang ating karapatang dabukin at ipalaganap ito. Patuloy nating ihayag ang mga daing at panawagan ng masang Pilipino lalung-lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan.

Ang ating mga akdang pumapanig sa kalayaan at hustisya ang pwersa ng pambansang demokrasya kung kaya’t responsibilidad nating palakasin ang ating hanay upang magampananan natin ang ating misyon bilang mga makabayang mamamahayag.

Mariin nating kondenahin ang mga malisyoso at ‘di makatarungang tangka ng administrasyon sa mga mamamahayag na naglalayong ilalathala ang katotohanan at magbigay ng tama at wastong impormasyon sa bayan. Huwag nating hayaang manaig ang mga paninindak at pananakot bagkus gamitin natin ito upang mas mapalawak at mapalakas ang bagsik ng katotohanan, hustisya, at kalayaan.

Inihahandog sa inyo ng Pagbutlak, The Accounts, Tibud, Synapse, College Editors Guild of the Philippines, UP SILAK Brotherhood, at UP Hamili Brotherhood ang

BAGSIK SANG PANULATON:

A Forum on Journalism and Press Freedom

Petsa: March 13, 2019

Oras: 8:00AM-5:00PM

Venue: GCEB Training Rooms, UPV Iloilo City campus

The forum is of free registration. Student publications and writers’ or mass communication-related organizations across Iloilo are invited. Send your names to upvcas.pagbutlak@gmail.com to secure your slots.

#DefendPressFreedom

Leave a Reply

*